Nieco informacji o przewiertach

Kiedy kierujemy prace naprawcze sieci kanalizacyjnej, najważniejszą sprawą bywa szybkie a także skuteczne zlokalizowanie. Najczęściej dokonywano tego przez wygrzebanie konkretnego odcinka rur kanalizacyjnych a także wykrycie źródła awarii między innymi upływu. Zdarzają się jednakże przypadki, kiedy usterka jest tak spora, iż musimy reagować szybko, a typowe odszukanie jej przyczyny jest niemożliwe. Najlepszym wyjściem, które można w tamtym czasie zastosować staje się inspekcja TV.

Inspekcja TV

inspekcja tv

Korzysta z tej oferty mnóstwo firm wykonujących remonty kanalizacji. Inspekcja TV, czyli kontrola za pomocą kamery video to teraz jeden z fundamentalnych a także najistotniejszych części prawidłowej inspekcji eksploatacji rurociągów kanalizacyjnych. Polega ona na wejściu do wnętrza rur kanalizacyjnych szczególnej kamery. Operator posiadający należyte uprawomocnienia, sterując jej pracą, może dokonać kontroli wizualnej stanu systemu kanalizacyjnego jak i doprowadzić do skutku wszelkie pomiary przydatne do wykonania prac remontowych.

Inspekcja TV to efektywna a także powszechnie wykorzystywana metoda. Umożliwia nie tylko na rychłe odkrycie znacznej ilości potencjalnych usterek sieci kanalizacyjnej. Z wykorzystaniem pracy kamery video da się zlokalizować nieszczelności w scalaniu rur a także pęknięcia na ich powierzchni, jakie powodują wydostawanie się ścieków poza rurociąg, czy również przedostawanie się wody do jego wnętrza. Widziadła tego rodzaju mogą migiem doprowadzić do solidnego,a nawet nieodwracalnego uszkodzenia rur i doprowadzić przymus ich wymiany.

inspekcja tv

Inspekcja TV zdoła okazać się też z powodzeniem wykorzystywana do wykonania inspekcji rur w budynkach, w których bywa to utrudnione ze względu na sporą ilość łuków. Kamera video przyzwoli na ocenę ich faktycznego stanu technicznego. Pozwoli również na umiejscowienie wszystkich istniejących w instalacji przyłączy, oceny stanu połączeń, powierzchni wewnętrznych rur. Zręczny operator odkryje też wszystkie prawdopodobne rozsadzenia, przesunięcia rur, co zezwoli szybko zareagować, dokonać niezbędnych prac remontowych i uniknąć nawet zalania całego budynku.